Tingimused

1. Informatiivne otstarve
2. Veebilehe sisu kasutamine ja autoriõigused
3. Lingid teistele veebilehtedele
4. Privaatsus
5. Informatsioon 'nii nagu on'
6. Vastutusest lahtiütlemine
7. Ülemuslik seadus 

Nycomedi veebilehe kasutamisele kehtivad järgnevad tingimused ning kõik muud kehtivad seadused ja eeskirjad. Käesoleva lehe sisu kasutades nõustute ilma piirangute ja mööndusteta aktsepteerima käesolevaid kasutamistingimusi ja kinnitate, et need on kõigi teiste teie ja ettevõtte Nycomed International Management GmbH ('Nycomed') vahel sõlmitud kokkulepete suhtes ülemuslikud.

1. Informatiivne otstarve
Nycomedi veebilehe eesmärgiks on teile Nycomedi tegevusi tutvustada. Kogu käesoleval veebilehel esitatud informatsioon on mõeldud kasutamiseks vaid hariduslikul ja informatiivsel otstarbel ning selle eesmärgiks ei ole arsti ekspertnõuandeid või professionaalsete tervishoiutöötajate soovitusi asendada.

2. Veebilehe sisu kasutamine ja autoriõigused
Teil on lubatud käesolevalt veebilehelt informatsiooni alla laadida, esitleda või printida. Käesolev informatsioon on mõeldud teile isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Materjali ei ole lubatud tulevase reproduktsiooni tarvis muuta. Materjali ei tohi Nycomedi eelneva kirjaliku loata muul viisil kopeerida ega kasutada. Käesolev veebileht ja selle sisu, kaasa arvatud, aga mitte ainult, kõik tekstid ja pildid ('Sisu') kuuluvad Nycomedile, selle tütarettevõtetele ja/või partneritele. Käesolevaga ei lubata kasutada ega anta üle ühtegi Nycomedile, selle tütarettevõtetele ja/või partneritele kuuluvat litsentsi või õigust kaubamärgile, patenti, ärisaladust, tehnoloogiat, toodet, protsessi ega muud varalist õigust.

3. Lingid teistele veebilehtedele
Lingid teistele veebilehtedele on antud mugavuse eesmärgil. Nycomed ei vastuta nende lehtede sisu ega tegevuste eest ja ei vastuta nende sisu või tegevuste põhjustatud kahjude eest.

4. Privaatsus
Nycomed on kindlalt pühendunud privaatsuse kaitsmisele. Mõnedes meie lehel olevatest registreerimisvormidest palutakse kasutajatel meile oma kontaktandmed anda (näiteks nimi, postiaadress ja e-posti aadress). Kasutame neid andmeid kasutajatele meie ettevõtte kohta info saatmiseks. Kasutajate andmeid ei jagata ega müüda ühelgi juhul. Isiklikke andmeid kasutatakse ainult registreerimise protsessi käigus ja e-posti aadresse kasutatakse ainult küsitud informatsiooni saatmiseks.

5. Informatsioon 'nii nagu on'
Käesoleval lehel sisalduv informatsioon on antud ”nii nagu see on”. Nycomed ei esita lehe sisu suhtes kinnitusi ega anna garantiisid. Nycomed ei aktsepteeri käesoleva lehe või selle sisu kasutamisest või sellega seoses tekkivaid mistahes vastutusi ega kohustusi. Samuti ei garanteeri ega kinnita Nycomed, et käesoleva lehe sisu kasutamine teie poolt ei riku Nycomedile ega selle tütarettevõtetele mittekuuluvate kolmandate osapoolte õigusi.

6. Vastutusest lahtiütlemine
Nycomed ei vastuta ühegi kahju eest, mis tekib teile lehe kasutamisest, ligipääsu puudumisest lehele või teie toetumise tõttu antud informatsioonile. Nycomed ütleb lahti igast vastutusest otsese, kaudse, juhusliku, järeldusliku, karistatava ja erilise või muu kahju eest, kaotatud võimaluste, saamata jäänud kasumi ja igasuguste muude kahjude eest. Nimetatud piirang hõlmab kahju kõigi viiruste eest, mis teie arvutit ja seadmeid mõjutada võivad.

7. Ülemuslik seadus
Käesolevale juriidilise jõuga teatisele ja käesoleva veebilehe sisule rakendatakse ning seda tõlgendatakse vastavalt Šveitsi materiaalõigusele. Kõik käesoleva juriidilise jõuga teatise tõttu või sellega seoses tekkivad konfliktid lahendatakse juhul, kui neid ei õnnestu sõbralikult lahendada, Šveitsi kohtu poolt.


 

 

Üles

Takeda Pharma