Kasulikud viited

Eesti ravimiregister

Eesti ravimiregistrist leiab ravimeid, millel on Eestis või Euroopa Liidus kehtiv müügiluba. Päringu tulemusena kuvatakse ravimpreparaadi põhiandmed ning viited ravimiomaduste kokkuvõttele (SPC) ja pakendi infolehele (PIL)

Ravimiamet

Ravimiamet on valitsusasutus, mille ülesandeks on kaitsta rahva tervist Eestis kasutatavate ravimite ja meditsiiniseadmete järelevalve kaudu.

Eesti Haigekassa

Ravikindlustusega seotud informatsioon.

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium vastutab riigi tööturu ja töökeskkonna, rahva tervise kaitse ja arstiabi, sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolekande korraldamise ning soolise võrdõiguslikkuse edendamise eest.

 

Üles

Takeda Pharma