Koostöö tervishoiutöötajatega

 

2016. aastal avaldavad Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) liikmed andmed tasude kohta, mida nad 2015. aastal tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuorganisatsioonidele maksid.

Eesti Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksis on sätestatud makstavate tasude avalikustamine eelmise aasta kohta müügiloahoidja poolt tema veebilehel hiljemalt iga aasta 1. juunil.

 

Kontaktandmed:

E-mail: ee-transparency.estonia@takeda.com

Tel 6177 669

 

 

 

Avalikustatud infot ei ole lubatud kasutada muul eesmärgil kui on sätestatud EFPIA avalikustamiskoodeksis. Avalikustamine ei anna kodulehe külastajatele luba kasutada tervishoiutöötajate andmeid edasiseks töötlemiseks, nagu näiteks andmete võrdlemiseks teiste EFPIA liikmete kodulehtedel avalikustatud infoga.

 

 

 

 

Takeda Pharma