Koostöö tervishoiutöötajatega

 

Alates 2016. aastast avaldavad Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) liikmed andmed tasude kohta, mida nad eelmisel aastal tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuorganisatsioonidele on maksnud.

Eesti Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksis on sätestatud makstavate tasude avalikustamine eelmise aasta kohta müügiloahoidja poolt tema veebilehel hiljemalt iga aasta 1. juunil.

 

 

Takeda Pharma AS andmete avalikustamise vorm 2016

Metoodika kirjeldus 2016

Takeda Pharma AS andmete avalikustamise vorm 2015

Metoodika kirjeldus 2015

 

Kontaktandmed:

E-mail: ee-transparency.estonia@takeda.com

Tel 6177 669

  

Avalikustatud infot ei ole lubatud kasutada muul eesmärgil kui on sätestatud EFPIA avalikustamiskoodeksis. Avalikustamine ei anna kodulehe külastajatele luba kasutada tervishoiutöötajate andmeid edasiseks töötlemiseks, nagu näiteks andmete võrdlemiseks teiste EFPIA liikmete kodulehtedel avalikustatud infoga.

 

 

 

 

 

 

Takeda Pharma